Второ ниво на обучение на английски език с група от двама курсисти завърши успешно

3D подготовка, дезинфекция и обтурация на коренови канали беше темата на второто ниво на индивидуален курс на двама студенти от Гърция, които избраха Inspire Dental Academy за своето допълнително обучение.