Второ ниво на обучение „Триизмерна обработка, дезинфекция и обтурация на кореновите канали“

Саввас – студент по дентална медицина VI курс в София и потомствен зъболекар в Кипър, където ще работи в семейната клиника след завършване на своето образование, продължи своето обучение в Inspire Dental Academy с второ ниво на тема: „Триизмерна обработка, дезинфекция и обтурация на кореновите канали“ с преподавател д-р Димитър Костурков.

В рамките на обучението бяха изучавани темите триизмерна обработка, триизмерна дезинфекция и триизмерна обтурация на кореновите канали.