Второ ниво обучение на тема Триизмерна обработка и запълване на коренови канали, сепарирани ендодонтски инструменти.

Димитър Павлов – студент по дентална медицина в София завърши второ ниво от своето индивидуално обучение в Inspire Dental Academy на тема: Триизмерна обработка и запълване на коренови канали, сепарирани ендодонтски инструменти.