Второ ниво на индивидуален курс на д-р Лора Дупчанова

„Мениджмънт на сепарирани ендодонтски инструменти“ и „Работа с дентален оперативен микроскоп“ бяха темите на второто ниво на курса на д-р Лора Дупчанова. Акцент в практическата част на обучението бяха техниките за отстраняване и байпас на сепарирани канални инструменти, както и възможните лечебни стратегии.