Триизмерна обработка и запълване на коренови канали, сепарирани ендодонтски инструменти - ниво II

Д-р Николай Попов завърши второ ниво на своето индивидуално обучение в Inspire Dental Academy  на тема „Триизмерна обработка и запълване на коренови канали и сепарирани ендодонтски инструменти“.

Техники на инструментиране на кореновите канали, изцяло машинен протокол за обработка на коренови канали, техники за отстраняване на сепарирани канални инструменти бяха практикувани в рамките на обучението.