Триизмерна обработка и запълване на коренови канали и сепарирани ендодонтски инструменти

Д-р Александра Клингнер, която успешно завърши първо ниво на обучение в Inspire Dental Academy в края на септември,  продължи с второ ниво на тема „Триизмерна обработка и запълване на коренови канали и сепарирани ендодонтски инструменти“.

Обучението включваше: техники на инструментиране на кореновите канали, създаване на гладък път, изцяло машинен протокол за обработка на коренови канали, триизмерна дезинфекция и триизмерна обтурация на кореновите канали.