Работа с оперативен дентален микроскоп и консервативен ендодонтски достъп

Саввас е студент по дентална медицина VI курс в София и потомствен зъболекар в Кипър, където ще работи в семейната клиника след завършване на своето образование.

В Inspire Dental Academy той проведе успешно първо ниво на обучение „Работа с оперативен дентален микроскоп, ендодонтска диагностика и консервативен ендодонтски достъп“ и ще продължи с второ ниво на тема: „Триизмерна обработка, дезинфекция и обтурация на кореновите канали” с преподавател д-р Димитър Костурков.