Първо ниво курс с тема Основи на ендодонтската работа с дентален оперативен микроскоп

Д-р Живаели Николова започна своя индивидуален курс в Inspire Dental Academy с тема „Основи на ендодонтската работа с дентален оперативен микроскоп“. Устройство и поддръжка на денталния микроскоп, ергономия и асистенция при работа с оперативен микроскоп, както и нужната документация при работа бяха изучавани в рамките на проведения курс с лектор д-р Димитър Костурков.
Програмата включваше още:
– ендодонтски достъп
– създаване на гладък път – стратегии
– техники на инструментиране на кореновите канали
– изцяло машинен протокол за обработка на коренови канали
– триизмерна дезинфекция на кореновите канали
– триизмерна обтурация на кореновите канали