Проведени курсове


За две години от откриването на INSPIRE DENTAL ACADEMY в Узунов Дентал са проведени 38 индивидуални обучения с 20 курсисти – 13 от тях студенти по дентална медицина и седем лекари. Предпочитаната форма за обучение е индивидуална, a 17 от курсовете са проведени на английски език.
Освен индивидуално обучение INSPIRE DENTAL ACADEMY предлага малки групови курсове и обучения за дентален екип или клиника