Преподаватели

Нашите курсове се провеждат от специалисти с богат професионален опит – клиничен и преподавателски:

Uzunov_profile
Доц. д-р Тодор Узунов, дм

Протетика
CAD/CAM
3D принтиране
Дентална фотография
Дентална имплантология

Grozdanova_profile
Д-р Рая Грозданова, дм

Термография
Дентална алергология
Дентална физиотерапия

Aleksiev_profile
Доц. Евгений Алексиев, дм

Орална хирургия
Дентална имплантология
Микрохирургия

Kosturkov_profile
Д-р Димитър Костурков, дм

Ендодонтия
Директни възстановявания
Микроскопска дентална медицина
Дентална Фотография

New guy_profile
Д-р Йоан Стоев

CAD/CAM технологии
3D принтиране
Интраорално сканиране
Дигитален дизайн
Дентална фотография

New girl_profile
Д-р Николина Стоянова

Протетика
Отпечатъчни техники
Изпиляване
Цели протези