Курс "Основи на ендодонтската работа с дентален оперативен микроскоп" на английски език

Курс „Основи на ендодонтската работа с дентален оперативен микроскоп“ на английски език се проведе в академията в края на април. Програмата на обучението е индивидуално разработена и включваше теоретична част и практика с дентален оперативен микроскоп Carl Zeiss и по нея се обучаваха двама курсисти.
Лектор на обучението беше д-р Димитър Костурков.