Основи на работата с дентален оперативен микроскоп - първо ниво

Първо ниво на индивидуално обучение на тема „Основи на работата с дентален оперативен микроскоп“ завърши Али Абделразик в Inspire Dental Academy. Али е от Египет, следва дентална медицина в София и планира да работи в Англия. В рамките на обучението в нашата академия бяха изучавани принципите на работа с дентален оперативен микроскоп, ендодонтска диагностика и планиране на лечението, изолация за ендодонтско лечение, ендодонтски достъп.