M.A.D КУРС

16 юни 2024, София, Inspire Dental Academy
За първи път в България курс Високоестетични директни фронтални композитни възстановявания с доктор Фарук – автор на опростената стратификационна техника.

17 юни 2024, София, Inspire Dental Academy. За първи път в България курс Естетични директни дистални композитни възстановявания с доктор Фарук.

Нашите kурсовe по дентално обучение

Inspire Dental Academy предлага индивидуално дентално обучение от специалисти в различни области на денталната медицина:

  • Ендодонтия
  • Кариесология
  • Протетика
  • Хирургия
  • Имплантология
  • Ортодонтия
  • Дентална алергология и физиотерапия
  • Микроскопска дентална медицина
  • Дентална фотография

Kомбинираме теоретична и практическа част

Теоретичната част включва специфичните теми на дисциплината, които участникът е пожелал да научи.

Практическата част включва демонстрация на съответните техники на работа и тяхното упражняване под наблюдението на лектора.

 

Всеки участник в груповите курсове има собствено работно място и персонален добре обучен асистент, който подпомага учебния процес.