Първо ниво индивидуален курс “Ендодонтия”

Диагноза и диференциални диагнози на пулпни и периапикални заболявания, принципи при планиране и създаване на минимално инвазивен ендодонтски достъп при първично лечение и прелекуване, както и триизмерна обработка и запълване на кореновите канали бяха темите на индивидуалното обучението на Стефани Палина в Inspire Dental Academy. Лектор на обучението беше д-р Димитър Костурков.