Първо ниво “Комплицирани ендодонтски случаи и сепарирани ендодонтски инструменти”

Комплицирани ендодонтски случаи и сепарирани ендодонтски инструменти бяха темите от първо ниво на индивидуален курс за обучение на д-р Ирина Райновска, който се проведе в Inspire dental Academy през месец юни. Разпълване на различни по вид пълнежи от кореновия канал, преодоляване и отстраняване на прагове, преодоляване и предотвратяване на апикални запушалки, прохождане на калцифицирани коренови канали и стратегии при прохождане и обработка на криви коренови канали бяха изучавани в рамките на обучението.