Работа с дентален оперативен микроскоп - първо ниво

Първо ниво на индивидуално обучение на тема „Работа с дентален оперативен микроскоп “ завърши д-р Николай Попов в Inspire Dental Academy. В рамките на обучението  бяха изучавани принципите на работа с дентален оперативен микроскоп, ендодонтска диагностика и планиране на лечението, изолация на работното поле с кофердам, ендодонтски достъп.