Работа с композиционни материали - възстановяване на дистални и фронтални зъби – четвърто ниво

„Работа с композиционни материали – възстановяване на дистални и фронтални зъби“ беше темата на четвърто ниво на обучение, което Саввас Ефтимиадес завърши в Inspire Dental Academy. По време на обучението беше направена демонстрация на живо за директно възстановяване с композит на дистални зъби и беше използван фантомен модел за практика на основните техники.