Трето ниво курс на обучение на тема „Перфорации и резорбции. Биологично лечение“

С началото на 2022 започна и новата учебна година в Inspire Dental Academy с трето ниво курс на обучение на тема „Перфорации и резорбции. Биологично лечение“ на Саввас Ефтимиадес.

Индивидуалната програма включваше изучаването на лечебни методи, избор на материал за лечение на перфорации и резорбции и мултидисциплинарни подходи.

Техники на работа при индиректно и директно пулпно покритие бяха практикувани в рамките  на обучението като част от методите на лечение бяха демонстрирани на живо с пациент.

Саввас ще продължи своето индивидуално обучение в Inspire Dental Academy с курс на тема „Директни възстановявания“.