Второ ниво на обучение на тема „Перфорации и резорбции. Сепарирани ендодонтски инструменти"

Второ ниво на обучение на тема „Перфорации и резорбции. Сепарирани ендодонтски инструменти“ завърши д-р Кристина Блатска в Inspire Dental Academy.
В рамките на обучението бяха практикувани МТА – техника на работа, ултразвукова кондензация, техники за байпас и отстраняване на сепарирани канални инструменти  и други.

Обученията в Inspire Dental Academy са индивидуални и програмата се изготвя според нуждите на участника. Обученията включват теоретична и практическа част и се реализират в клиника Узунов Дентал, която разполага със специализирана дентална техника, включително CarlZeiss дентални микроскопи и лупи, VDW ендодонтски апарати и инструменти, CAD/CAM Ceramill motion 2 и 3D принтер Formlabs.