Второ ниво индивидуално обучение на тема 3D подготовка, дезинфекция и обтурация

Второ ниво на своето обучение на тема 3D подготовка, дезинфекция и обтурация на кореновите канали завършиха Али Абделразик и Андрей Бондарчук в Inspire Dental Academy. В рамките на обучението бяха изучавани  и практикувани различни техники за подготовка на кореновите канали, 3D дезинфекция и обтурация с преподавател д-р Димитър Костурков.