Трето ниво на курс с тема “Ендодонтски перфорации и резорбции”

Д-р Лора Дупчанова успешно завърши трето ниво на своя индивидуален курс с тема: „Ендодонтски перфорации и резорбции. Биологично лечение.“ В рамките на курса се изучават и практикуват лечебни методи и избор на материал за лечение на перфорации и резорбции, индикации и контраиндикации за биологично лечение, както и техники на работа при индиректно и директно пулпно покритие. Лектор беше д-р Димитър Костурков.