Ендодонтски достъп, релечение – ниво I

Д-р Сибел Ибраимова започна своето индивидуално обучение с курс на тема Ендодонтски достъп, релечение. Принципи при планиране и създаване на минимално инвазивен ендодонтски достъп при първично лечение и прелекуване, отстраняване на радикуларни щифтове, стратегии прохождане и обработка на криви коренови канали бяха част от изучаваните теми в рамките на курса.