Работа с дентален оперативен микроскоп, ендодонтска диагностика, ендодонтски достъп

Д-р Александра Клингнер е завършила своето дентално образование в България, но живее и работи в Германия. Тя избра Inpire Dental Academy за индивидуално ендодонтско обучение на тема „Работа с дентален оперативен микроскоп, ендодонтска диагностика, ендодонтски достъп“, за което специално пристигна в София в края на септември.

В рамките на първо ниво от общо четири, бяха разгледани теми, свързани с работа с дентален оперативен микроскоп, диагностични стратегии и изготвяне на лечебен план, както и принципите при планиране и създаване на минимално инвазивен ендодонтски достъп.

Обучението ѝ продължи с второ ниво на тема „Триизмерна обработка и запълване на коренови канали и сепарирани ендодонтски инструменти“.