Комплицирани ендодонтски случаи – лечение на перфорации и техники на отстраняване на сепарирани ендодонтски инструменти

Трето ниво на своето обучение в Inspire Dental Academy  завършиха Виктория и Евангелос Рафтополу – двама гръцки студенти, които започнаха своя трейнинг в академията през месеците април и май с две нива на обучение на тема Ендодонтия.

В рамките на третото ниво на обучението бяха изучавани комплицирани ендодонтски случаи – лечение на перфорации и техники на отстраняване на сепарирани ендодонтски  инструменти.